Het Schoolondersteuningsprofiel - in vakjargon SOP - is een groot document waarin wordt uitgelegd hoe de school als organisatie binnen een grotere organisatie werkt. Er staan procedures in beschreven, er staat in wat wij als school zouden kunnen bieden aan onze leerlingen, zowel op school als binnen ons samenwerkingsverband. Er staat ook in wat de grenzen zijn van ons onderwijs: wanneer lukt het helaas niet.

Het Schoolondersteuningsprofiel geeft op drie niveaus aan wat school kan bieden. Heel versimpeld werkt het zo:

Basisondersteuning: de standaard hulp in de klas door de leerkracht.
Breedteondersteuning: extra hulp in en buiten de klas door juf en wellicht andere leerkrachten,
Diepteondersteuning: de extra hulp door derden binnen ons samenwerkingsverband.

En wel belangrijk: we kunnen veel, maar niet alles.

Het schoolondersteuningsprofiel is in schooljaar 2016-2017 wederom goedgekeurd door de MR. Het betreft hier wel een "voorlopig SOP". Een aantal zaken die staan beschreven zullen nog worden aangepast. Door de invoering van "Passend Onderwijs" veranderen er op bovenschools niveau een aantal dingen. Dit zijn wel zaken die dus bovenschools of door andere instanties moeten worden opgepakt, school kan de accurate gegevens dus nog niet aangeven. Het stuk klopt in grote lijnen, maar nog niet helemaal. We voldoen wel aan onze wettelijke verplichtingen.

Via de link kunt u het Schoolondersteuningsprofiel inzien.
SOP Ten Boer 

Uit het fotoboek