Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid
Ouders/verzorgers willen graag weten wat ze voor hun kind(eren) op school kunnen doen. Twee termen kunnen dit verduidelijken: ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid.

Met ouderparticipatie wordt bedoeld het helpen van ouders van school op en om school. Voorbeelden hiervan zijn het meehelpen bij het verzamelen van oud papier, leeshulp op school, meegaan met een excursie, enz. Wij hebben gelukkig een heel fijne ouderschare die graag en goed meehelpt om het voor onze kinderen leuk te maken op school. Onze dank daarvoor !

Ouderparticipatie is heel belangrijk. Onze school drijft erop. Maar voor het functioneren van uw kind(eren) op school is dit niet doorslaggevend. Dat is ouderbetrokkenheid wel.
Een goede ouderbetrokkenheid realiseer je door richting je kind(eren) het belang van school te onderschrijven. Het betekent dat u achter school staat richting je kind. Uiteraard gaan dingen wel eens anders dan je als ouder zou willen. Het is ook goed om dit aan te geven bij school. U kunt de leerkrachten altijd bellen of even bij de juf of meester naar binnen lopen. Een kritische noot richting school in het bijzijn van uw kind(eren) heeft echter een slecht effect voor de motivatie van uw kind(eren). Schroom niet om richting school te reageren: daar worden we uiteindelijk allemaal sterker van. Maak uw kind echter geen partij. 

Ouders hebben veel invloed op het schoolsucces  U kunt - en dit is heel scherp geformuleerd- het onderwijs op school thuis ondersteunen of ondermijnen.
Wat goed werkt voor uw kind(eren), is dat u thuis praat over wat er op school gebeurt. Het helpt heel erg, als u richting uw kind(eren) belang hecht aan school. U kunt meehelpen met huiswerk, Het werkt als u duidelijk maakt dat u achter de gedragsregels van school staat. 

Ten aanzien van ondersteunend gedrag van ouders voor hun kind(eren)  valt de volgende onderverdeling te maken:

Voorwaardelijke ondersteuning: 
    op tijd naar bed, goed ontbijten, op tijd naar school, zo min mogelijk verzuim,
    gedragsregels van school onderschrijven.
Aanmoedigende ondersteuning: 
    belangstelling tonen voor schoolwerk, schoolinzet belonen, en positief over school praten.
Ontwikkelingsondersteuning: 
    samen lezen met uw kind(eren), verantwoorde spelletjes, bezoek van bibliotheek e/o 
    museum, sport e/o muziek.
Directe onderwijsondersteuning:
    helpen met lezen e/o rekenen, voorbereiden van een spreekbeurt, komen op rapport-
     avonden en gesprekken.

Uiteindelijk hebben ouders en school hetzelfde doel voor ogen. Beiden willen het beste voor uw kind(eren). Door partners te zijn on het onderwijsproces, zorgen we voor veiligheid voor uw kind(eren) en voor een optimale speel- en leeromgeving. Laten we daarvoor gaan !

Lezen:
Hierbij breekt school een lans voor het belang van lezen voor uw kind(eren). Lezen is nodig bij alle vakgebieden. Overal heb je lezen nodig. Lezen kan ook heel veel plezier en ontspanning geven. Goed kunnen lezen helpt je gedurende je hele leven. Iedereen kan leren lezen. Voor sommige kinderen gaat dit makkelijker dan voor andere kinderen, dat realiseren wij ons maar al te goed. Als school en ouders/verzorgers samen het belang van lezen onderschrijven en hun kind(eren) hierbij willen helpen, dan is dat zeer waardevol voor de toekomst van uw kind(eren).
 
Filmpje over de waarde van lezen:

                                          
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Hf_kw_WyttA&app=desktop

Documenten over lezen:
Leestips voor ouders  

Tips voor begrijpend lezen ouders                                              


Tot slot
School onderkent het belang van een goede ouderbetrokkenheid. Het is de reden dat wij de ouder-enquête en leerlingen-enquête afnemen.  School is bezig met het ontwikkelen van een beleidsplan om een goede ouderbetrokkenheid vanuit de school nog meer te bevorderen.
    

Uit het fotoboek