De MR vergadert minimaal 5 keer per jaar, het ene jaar in Ten Boer en het andere jaar in Woltersum.

 

In schooljaar 2016-2017 vergadert de MR in Ten Boer op de volgende dinsdagavonden:

Ø  Dinsdag 20 september 2016

Ø  Dinsdag 15 november 2016

Ø  Maandag 30 januari 2017

Ø  Woensdag 19 april 2017

Ø  Donderdag 29 juni 2017

 

Tijdens elke vergadering staan de volgende punten op de agenda:

Ø  Opening

Ø  Post

Ø  Mededelingen

Ø  Notulen vorige vergadering

Ø  GMR

Ø  Rondvraag

 

In september staan de volgende punten elk jaar op de agenda:

Ø  Jaarverslag MR

Ø  Schooljaarverslag

Ø  Schooljaarplan

Ø  Formatie

Ø  Vergaderdata

 

In januari staan de volgende punten elk jaar op de agenda:

Ø  Cito Middentoets-resultaten

 

In april staan de volgende punten elk jaar op de agenda:

Ø  Formatie

Ø  Groepsindeling

Ø  CITO resultaten
Ø  CITO eindtoets

 

In juni staan de volgende punten elk jaar op de agenda:

Ø  Formatie

Ø  Groepsindeling

Ø  Vakantierooster

Ø  Schooljaarverslag
Ø  Schooljaarplan

 

 

Tevens worden actuele zaken zoals nieuwe leermethoden, schoolplan 2015-2019, Strategisch Beleidsplan van Marenland 2015-2019, de situatie rondom Woltersum, het continurooster, de veiligheid van de schoolgebouwen en de voorgenomen samenwerking van Marenland met Noordkwartier besproken.

 

Uit het fotoboek