Algemene sites:

Inloggen MijnSchool
https://08df00.mijnschool.nl/mijnschool/index.html

Ouderportal ParnasSys
https://inloggen.parnassys.net/idp/
 
Stichting Marenland               
http://www.marenland.org/                                                                                                                      

Dorpscoaches Ten Boer
http://www.tenboer.nl/welzijn-en-zorg/dorpscoaches/

Inspectie Basisonderwijs         
http://www.onderwijsinspectie.nl/

Informatie dyslexie                 
http://www.steunpuntdyslexie.nl/                                                                                                    

Kids2b                                                                                                                                              http://www.kids2b.nl/                                          

Facebook Kids2b                                                                                                                             https://www.facebook.com/kids2bgemeentetenboer                                                                              

Facebook Huifkar Ten Boer
https://www.facebook.com/pages/Obs-de-Huifkar-Ten-Boer/285980524813708          


Yurls-site van juf met allerlei handige links om te oefenen:

Yurls juf Renate (groep 7)
http://www.renateposthumus.yurls.net/nl/page/

Yurls juf Jolanda (groep 8)
http://dijkvanjolanda.yurls.net/nl/page/


Oefenen voor thuis:

Ambrasoft voor thuis                                                                                     
https://www.mijnklas.nl/thuis                  

Algemene sites
http://demo.onlineklas.nl/
http://www.kinderpleinen.nl/showPlein.php
http://www.kinderplezier.com/

Woordpakketten Taal Actief gr. 4 t/m 8 oefenen:
http://woordpakketten.wrts.nl/Taal-Actief/Groep-5      (hiervoor moet je een account maken)

Tafels oefenen                        
http://www.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.html  
http://www.spelletjesplein.nl/rekenen-tafels/
http://www.tafelsoefenen.eu/

Topografie Nederland             
http://www.topografie-nederland.nl/ 

Topografie Europa                  
http://www.toporopa.eu/nl/ 

Er zijn uiteraard nog veel meer leuke en handige sites te vinden. Dit is slechts een selectie. Weet u zelf een leuke site, schroom dan niet en vertel het de juf of meester. Door dingen te delen worden we uiteindelijk allemaal weer wijzer !
Via deze links kunt u gratis thuis (laten) oefenen. Commerciële sites worden niet gepromoot. Het staat iedereen vrij om zelf te bepalen van welke diensten gebruik wordt gemaakt. Dat vinden wij prima. Wij verplichten u nergens toe. 

Uit het fotoboek