De aanmelding en opvang van nieuwe leerlingen
Het aanmelden van nieuwe leerlingen gebeurt op afspraak bij de directeur. Je kunt Henri bellen - 050 302 2410 - of op school aanspreken. Een afspraak is snel gemaakt. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt u iets verteld over de organisatie van de school. Ook wordt er verteld wat er van u verwacht wordt en wat u van de school kunt verwachten. Hebt u zelf vragen, dan kunt u die stellen tijdens het kennismakingsgesprek. Vaak is het voor u als ouder handig dat u uw eigen vragen op een briefje schrijft. U weet dan zeker dat u geen vragen vergeet. Het kennismakingsgesprek duurt in de regel een half uur. Een rondleiding door de school is ook gebruikelijk. Bij inschrijving wordt u verzocht het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind mee te nemen.

Kinderen afkomstig van andere scholen
Wanneer ouders om welke reden dan ook binnen de gemeente Ten Boer van school willen wisselen, nemen de directeuren van de betrokken scholen contact met elkaar op om elkaar te informeren.

Bijna vier jaar
Als uw kind drie jaar en tien maanden oud is, mag hij of zij vijf dagdelen (ochtenden of middagen) meedraaien in de kleutergroep (voor de gewenning). U maakt dan vooraf een afspraak met de leerkracht om te regelen op welke dagdelen uw kind meedraait. De maanden december en juni zijn geen geschikte momenten om in te stromen.

Vier jaar
Kinderen van vier jaar zijn nog niet leerplichtig. De overgang van de rust thuis en de drukte op school kan een reden zijn om uw kind bijv. 's middags thuis te houden. Wilt u dit dan wel aan de groepsleerkracht doorgeven?

 
      

Uit het fotoboek