Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Niet voor niets kiezen we deze spreuk van Loesje om meer te vertellen over het zogenaamde ‘noaberschap’ op school. School is natuurlijk de plek waar je kennis vergaart, maar niet alleen dat: het is ook de plek waar je leert samenleven. En dan komt het ‘noaberschap’ [1]om de hoek kijken: het samen doen, omdat je onderdeel uitmaakt van een gemeenschap. Want waarom moeilijk doen als het samen kan?

Noaberschap begint vanuit je hart. Het begint vanuit iets over hebben voor een ander, van samen één gemeenschap willen zijn, waar iedereen ertoe doet en waar iedereen zijn steentje bijdraagt wanneer hij dat wil en zo goed en zoveel als hij kan. Niet omdat het moet, maar gewoon omdat je dat wilt! Zo’n gemeenschap willen wij op onze school zijn.

Dé maatschappij bestaat immers niet, de maatschappij, dat zijn wij. Wij als collega´s, wij als kinderen, wij als ouders, wij als buren, wij als dorps- of stadsgenoten, wij als ouderen met onze jongeren, wij die samen verantwoordelijk willen zijn, wij die willen participeren.

Wij zien het noaberschap als de kapstok van onze normen en waarden. We willen dan ook tot een vertaling komen van het noaberschap in het onderwijs.

Noaberschap als kernwaarde

Noaberschap als kernwaarde betekent dat we ons in sociaal opzicht met elkaar verbonden voelen. We voelen ons betrokken bij elkaar. Leerlingen onderling, maar ook leerkrachten en leerlingen, ouders en leerkrachten, dorps- en stadsgenoten, ouderen en jongeren; samen vormen we een verbond waarin we met elkaar sterker zijn dan alleen. We zijn dan ook op ‘samen’ gericht, in onze onderlinge interactie, uitwisselingen en in participatie.

Waarin uit noaberschap zich in ons onderwijs?

·         We delen verantwoordelijkheden.

·         We gaan uit van gelijkwaardigheid, wederzijds  vertrouwen en inzet.

·         We denken niet in termen van concurrentie, maar staan samen sterk en 
        benutten elkaars kracht en kennis. Waar de een aan kracht tekort komt, vult de 
        ander aan.

·         We bouwen relaties op vanuit de grondhouding dat we geïnteresseerd zijn in 
        elkaar, elkaar -ongevraagd- helpen. Je leert van elkaar en je kunt er zelf beter 
        van worden. Alles op basis van vertrouwen.

En in de praktijk?

·         We werken bij activiteiten met gemengde groepen van groep 1 t/m 8

·         We hebben gezamenlijke pauzes, waarbij iedereen gebruik mag maken van het 
        buitenspeelmateriaal.

·         We zijn open en gaan de dialoog aan

·         Bij ongelukjes loop je even mee om elkaar te helpen.

·         We stellen altijd de vraag, hoe zou jij je voelen als…?

·         We vieren met z’n allen: de musical als afsluiting van het schooljaar is een 
        activiteit voor groep 1 t/m 8

 [1] Noaberschap of nabuurschap verwijst naar de buren in een kleine, sociale gemeenschap. De buren kunnen in zo’n gemeenschap een beroep op elkaar doen, er geldt ‘noaberplicht’, de plicht om je ‘noabers’ met raad en daad bij te staan.

 
Uit het fotoboek