Schoolveiligheid 

Onze houding, zowel van kinderen als van leerkrachten:
Wij gaan er vanuit, dat iedereen goed zijn best wil doen en goed mee wil doen.
Iedereen is anders, en dat is goed. Wij praten vriendelijk en correct met elkaar. We nemen elkaar serieus. We proberen elkaar te begrijpen en te waarderen. We roddelen niet. We zijn rechtvaardig.

Onze schoolregels:
Al onze schoolregels zijn positief. 
 
Je komt op school om te leren.
Je gaat vriendelijk met elkaar om.
Je lost problemen pratend op.
Je houdt rekening met elkaar en zorgt voor veiligheid.
Je gaat zorgvuldig om met de spullen van jezelf, van anderen en van school.
Je houdt het in en om het schoolgebouw netjes.

 
Als het toch fout gaat:
Het kan gebeuren dat kinderen ruzie krijgen. Als kinderen hier niet uitkomen, dan blijven we praten. We vragen hulp aan de juf of meester. We komen er samen uit.
Als je heel vaak ruzie hebt, dan kan het zijn dat je aan het pesten bent of gepest wordt. Pesten melden we bij de meester of juf. Vertellen over pesten is niet klikken. Ook als je denkt dat iemand anders pest of wordt gepest, dan mag je dat absoluut vertellen aan je meester of juf. Als die stap te moeilijk is, dan kun je je verhaal altijd doen bij meester Albert (groep 3 t/m 8) of juf Tessa (groep1-2).
Wij hebben een pestprotocol. Dit protocol wordt gevolgd. Ouders/verzorgers van pesters en gepesten worden ingelicht. Er is ook een Sociaal Veiligheidsplan. Die ligt ter inzage op school. Dit plan beschrijft o.a. uitgebreid hoe wij ons willen gedragen. 

Wat is pesten ?
Een plagerijtje of een keertje een ruzie is geen pesten. Word je vaker geplaagd en het voelt echt vervelend ? Zeg je meerdere keren heel duidelijk “Stop!”, maar toch gaat een ander steeds door ? voel je je rot ? Dan is het pesten.

Je kunt bij pesten altijd terecht bij je meester of juf, of bij: 
                              
Juf Tessa, voor groep 1 en 2           Meester Albert, voor groep 3 t/m 8

Ouders en collega’s:
We nemen ouders en elkaar serieus; we proberen elkaar te begrijpen. We respecteren elkaars mening. We behandelen elkaar vriendelijk en correct. We vinden het fijn als ouders als het nodig is met de school contact opnemen. Wij doen dat zelf ook.
We verwijzen bij klachten over een collega naar de betreffende collega. We zijn terughoudend met uitspraken over andere kinderen. We durven te vragen om feedback. We durven ons uit te spreken over dingen die ons dwarszitten. Ook ouders kunnen bij de leerkracht van hun kind, maar ook bij meester Albert en juf Tessa terecht. Meesters en juffen kunnen terecht bij meester Henri.

Uit het fotoboek