Luizencontrole

Op de Huifkar wordt periodiek op luizen gecontroleerd door ouders die komen controleren. Deze ouders doen heel discreet prima werk voor de kinderen, en daarmee ook voor de ouders/opvoeders van onze school. Als uw kind onverhoopt luis blijkt te hebben, dan wordt u daar discreet over ingelicht. de precieze gang van zaken over hoe de luizencontrole werkt en wat u kunt doen om uw kind weer luisvrij te krijgen staat in de onderstaande documenten beschreven.


Hoofdluisprotocol Huikar  
Eigen document: wat te doen ?
GGD Folder hoofdluis
Landelijk Steunpunt Hoofdluis: 5-stappenplan
Landelijk Steunpunt Hoofdluis kaminstructies


Uit het fotoboek