Peter van de Bult is de directeur.
 
 
 
 
   

Juf Tessa en meester Albert zijn de interne begeleiders. 
Juf Tessa van groep 1 en 2. Meester Albert van groep 3 t/m 8.
Bij hen kun je ook pesten melden, als je bij de eigen leerkracht niet terecht kunt.
 

 

 

       

Juf Linda en Juf Wilma Baukema geven les aan groep 1/2a.
              

Juf Tessa heeft groep 1/2 B samen met juf Lieke.
 
 

 

         
 
Juf Beppie en juf Monique bestieren groep 1/2 C.

 
        

Juf Frieda gaat lekker aan de slag in groep 3a. Op donderdag en vrijdag is er juf Odette.  

 

  

Juf Louise staat haar vrouwtje in groep 3b. Op donderdag staat juf Ginette voor de groep.

 
 
 
         
 
Juf Joke staat voor groep 4. Op maandag en vrijdag neemt juf Wilma de honneurs waar.

 


         
In groep 5 gaat juf Tessa aan de slag !
     
 
Juf Raisa staat voor groep 6. Op vrijdag is het de beurt van juf Ginette.

 

                              

Juf Charissa geeft les aan groep 6/7.
    

Juf Renate doet groep 7 samen met meester Arjan.

 
    

Juf Jolanda staat voor groep 8 en Meester Arjan is er op de

woensdagochtend.

Juf Lina is onze onderwijsassistent. Zij doet dit op vrijwillige basis.

Juf Hanneke is onze leerkracht dramatische vorming.

Meester Richard is de conciërge - en in die hoedanigheid de olie van onze motor -  bij ons op school.
 

 

        

Juf Roelien geeft GVO. Juf Jolanda de Bree is HVO-juf.
 
 
 
 
 
Meester Arjen en juf Tineke geven gymnastiek op onze school. 

 
Uit het fotoboek